Skip to main content
(press enter)

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Cysylltiadau â'r Corff Dynodedig

Rydym yn ymestyn hyd dros dro i Feddygon gasglu adborth o 8 wythnos i 12 wythnos (ar 30 Hydref 2020) wrth i ni gefnogi meddygon yn ystod y cyfnod Covid-19 cyfredol. Bydd hyn yn berthnasol ar gyfer arolygon sydd newydd eu cychwyn ac ni chaiff ei gymhwyso'n ôl-weithredol i gyfrifon yn awtomatig, ond gall Cyrff Dynodedig weithredu estyniadau â llaw yn unol â'r broses arferol.

Yn dilyn cyfarfod Grŵp Arfarnu ac Ailddilysu Cymru ar 25 Chwefror 2021, cytunwyd y bydd y nifer lleiaf o ffurflenni adborth cleifion sy'n ofynnol ar Orbit360 yn cael eu lleihau o 34 i 20 ar unwaith. Bydd dogfennau canllaw ategol yn cael eu diweddaru maes o law.

Yng ngoleuni'r cyhoeddiad diweddar, bydd ein swyddfeydd yn Rhondda Cynon Taf ar gau o 6pm ddydd Iau 17 Medi 2020. Osyn bosibl, peidiwch â phostio ffurflenni dychwelyd atom, yn lle hyn a wnewch eu sganio a'u dychwelyd i heiw.orbit360@wales.nhs.uk.

Fodd bynnag, os nad yw hyn yn opsiwn, postiwch y ffurflenni atom a byddwn yn eu casglu'n wythnosol o'r swyddfa ddidoli leol. Bydd y neges hon yn parhau i gael ei diweddaru wrth i'r sefyllfa newid. Hyd nes y rhoddir hysbysiad pellach, bydd Desg Gwasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i hafan Orbit360.

Corff Dynodedig Swyddog Cyfrifol Cyswllt swyddfa ailddilysu Cyfeiriad Ebost Rhif cyswllt
Aneurin Bevan University Health Board James Calvert Linda Coe
Rosanna Carnevale
linda.coe@wales.nhs.uk
rosanna.carnevale@wales.nhs.uk
01248 384 193   01745 534 729
Betsi Cadwaladr University Health Board Arpan Guha

Sarah Tyler                  
Valerie Morris

sarah.tyler@wales.nhs.uk
valerie.morris@wales.nhs.uk

01248 384193
01745 534329
Cardiff and Vale University Health Board Stuart Walker

Julie Herbert                Melanie Causon        Jane Robson

cav.revalidation@wales.nhs.uk 02921 843134
Cwn Taf Bro Morgannwg University Health Board Nichols Lyons Rebecca Seldon
Tamsin Gerrard
CTM_Revalidation@wales.nhs.uk 01443 443443
Hywel Dda University Health Board Philip Kloer Helen Williams
Grace Aldrich
helen.williams34@wales.nhs.uk
grace.p.aldrich@wales.nhs.uk
01437 771262
01267 239661
Powys Teaching Health Board Kate Wright Nikki Smith              Elaine Gilbert

Nikki.Smith@wales.nhs.uk Elaine.Gilbert@wales.nhs.uk

01874 712714
Public Health Wales Eleri Davies (interim) Paula Baudry paula.baudry@wales.nhs.uk 029 2034 8757
Swansea Bay University Health Board Richard Evans Sharon Penhale
Alison Hughes     Joanne Howe
sharon.penhale@wales.nhs.uk
alison.hughes11@wales.nhs.uk  joanne.howe@wales.nhs.uk
01639 684388
01639 684389
Velindre NHS Trust Jacinta Abraham (interim)                     Mike Button Andrea Gwillam          Joanne Howard           Stacey Rodd andrea.gwillam@wales.nhs.uk  joanne.howe2@wales.nhs.uk  stacey.rodd@wales.nhs.uk

029 2061 5888

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau