Skip to main content
(press enter)

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Cwestiynau cyffredin

Hyd nes y ceir rhybudd pellach, bydd y Ddesg Wasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig. Os bydd angen cymorth brys arnoch, anfonwch e-bost at heiw.orbit360@wales.nhs.uk gyda rhif cyswllt a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Yn anffodus, mae ein swyddfa bellach ar gau am 3 wythnos - peidiwch ag anfon arolygon papur drwy'r post tra bod y swyddfa ar gau. Bydd unrhyw arolygon papur a anfonir drwy'r post yn cael eu cadw a'u casglu ar ôl i'r swyddfa ailagor. Byddwn yn uwchlwytho'r rhain i broffil meddyg pan fyddwn yn dychwelyd i'r swyddfa. Rydym yn gweithredu fel arfer ar gyfer copïau wedi'i sganio a bydd y rhain yn ymddangos ar gyfrif meddyg o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Gallwch ebostio copi a sganiwyd o'r holiaduron at heiw.orbit360@wales.nhs.uk

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw ddatblygiadau. Diolch yn fawr am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau