Skip to main content
(press enter)

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Polisi cwcis

Ni fydd Orbit360 ar gael i ddefnyddwyr rhwng 15 Mawrth 2022 a 16 Mawrth 2022 i ganiatáu cwblhau gwaith uwchraddio gweinydd critigol.

Hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, bydd Desg Wasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig.

 

***Trefniadau Desg Gwasanaeth dros gyfnod y Nadolig - Bydd y Ddesg Wasanaeth Orbit360 yn cau am 3:00pm ar yr 23ain o Ragfyr 2021 ac yn ailagor ar y 4ydd o Ionawr 2022 am 9:00am. Bydd e-byst yn cael eu gwirio'n bryd i'w gilydd drwy gydol y cyfnod rhag ofn y bydd unrhyw beth brys.

Orbit360 - ar gyfer ffurflenni cleifion a dderbyniwyd;

  • Bydd yr holl ffurflenni a dderbynnir erbyn 3:00pm ar yr 23ain o Ragfyr 2021 yn cael eu sganio a'u huwchlwytho i broffil y meddyg erbyn diwedd y dydd ar yr 23ain Rhagfyr 2021
  • Bydd unrhyw ffurflenni a dderbynnir rhwng y cyfnod hwn a'r 4ydd o Ionawr 2022 yn cael eu sganio a'u huwchlwytho i broffiliau'r meddyg erbyn diwedd y dydd ar y 6 o Ionawr 2022

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur, tabled neu ddyfais symudol gan wefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Fe'u defnyddir gan y rhan fwyaf o wefannau modern i alluogi ymarferoldeb, i helpu'r safle i weithio'n fwy effeithlon, neu i ddarparu gwybodaeth am y defnydd o'r safle i'r perchenogion.

Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi, ac nid ydych yn dal unrhyw wybodaeth am ba safleoedd yr ydych wedi ymweld â hwy cyn i chi ddod yma. Dim ond cwcis cwbl angenrheidiol o ran perfformiad ac ymarferoldeb rydym yn eu defnyddio.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis targedu na hysbysebu.


Gosodiadau cwcis

Rydym ond yn defnyddio dau fath o Cwci ar y safle hwn, cwcis sy'n mesur defnydd gwefan a cwcis hollol angenrheidiol. Gallwch ddewis pa gwcis rydych chi'n hapus i ni eu defnyddio.

Cwcis sy'n mesur defnydd gwefan

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fesur sut rydych yn defnyddio ein gwefan fel y gallwn ei wella yn seiliedig ar eich anghenion. Bydd cwcis Google Analytics yn storio gwybodaeth yn ymwneud â sut y daethoch chi ar ein safle, pa dudalennau yr ydych wedi ymweld â nhw ar ein safle, pa mor hir yr oeddech yn gwario ar bob tudalen a beth wnaethoch chi glicio arno tra ar ein safle.

Nid yw'r cwcis hyn yn storio unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanoch chi ac nid yw Google yn defnyddio nac yn rhannu unrhyw ddata am sut rydych yn defnyddio ein safle.

Cwcis hanfodol

Rhaid i'r rhain bob amser fod arno

Mae'r cwcis hanfodol hyn yn gwneud pethau fel cofio eich cynnydd trwy ffurflen a thrafod prosesau mewngofnodi.


Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai nodweddion safle sy'n dibynnu ar gwcis.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatau rhywfaint o reolaeth dros gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i www.aboutcookies.org  neu www.allaboutcookies.org , neu defnyddiwch y swyddogaeth  "Help" yn eich porwr.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau