Skip to main content
(press enter)

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Polisi cwcis

Rydym yn ymestyn hyd dros dro i Feddygon gasglu adborth o 8 wythnos i 12 wythnos (ar 30 Hydref 2020) wrth i ni gefnogi meddygon yn ystod y cyfnod Covid-19 cyfredol. Bydd hyn yn berthnasol ar gyfer arolygon sydd newydd eu cychwyn ac ni chaiff ei gymhwyso'n ôl-weithredol i gyfrifon yn awtomatig, ond gall Cyrff Dynodedig weithredu estyniadau â llaw yn unol â'r broses arferol.

Yn dilyn cyfarfod Grŵp Arfarnu ac Ailddilysu Cymru ar 25 Chwefror 2021, cytunwyd y bydd y nifer lleiaf o ffurflenni adborth cleifion sy'n ofynnol ar Orbit360 yn cael eu lleihau o 34 i 20 ar unwaith. Bydd dogfennau canllaw ategol yn cael eu diweddaru maes o law.

Yng ngoleuni'r cyhoeddiad diweddar, bydd ein swyddfeydd yn Rhondda Cynon Taf ar gau o 6pm ddydd Iau 17 Medi 2020. Osyn bosibl, peidiwch â phostio ffurflenni dychwelyd atom, yn lle hyn a wnewch eu sganio a'u dychwelyd i heiw.orbit360@wales.nhs.uk.

Fodd bynnag, os nad yw hyn yn opsiwn, postiwch y ffurflenni atom a byddwn yn eu casglu'n wythnosol o'r swyddfa ddidoli leol. Bydd y neges hon yn parhau i gael ei diweddaru wrth i'r sefyllfa newid. Hyd nes y rhoddir hysbysiad pellach, bydd Desg Gwasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i hafan Orbit360.

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur, tabled neu ddyfais symudol gan wefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Fe'u defnyddir gan y rhan fwyaf o wefannau modern i alluogi ymarferoldeb, i helpu'r safle i weithio'n fwy effeithlon, neu i ddarparu gwybodaeth am y defnydd o'r safle i'r perchenogion.

Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi, ac nid ydych yn dal unrhyw wybodaeth am ba safleoedd yr ydych wedi ymweld â hwy cyn i chi ddod yma. Dim ond cwcis cwbl angenrheidiol o ran perfformiad ac ymarferoldeb rydym yn eu defnyddio.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis targedu na hysbysebu.


Gosodiadau cwcis

Rydym ond yn defnyddio dau fath o Cwci ar y safle hwn, cwcis sy'n mesur defnydd gwefan a cwcis hollol angenrheidiol. Gallwch ddewis pa gwcis rydych chi'n hapus i ni eu defnyddio.

Cwcis sy'n mesur defnydd gwefan

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fesur sut rydych yn defnyddio ein gwefan fel y gallwn ei wella yn seiliedig ar eich anghenion. Bydd cwcis Google Analytics yn storio gwybodaeth yn ymwneud â sut y daethoch chi ar ein safle, pa dudalennau yr ydych wedi ymweld â nhw ar ein safle, pa mor hir yr oeddech yn gwario ar bob tudalen a beth wnaethoch chi glicio arno tra ar ein safle.

Nid yw'r cwcis hyn yn storio unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanoch chi ac nid yw Google yn defnyddio nac yn rhannu unrhyw ddata am sut rydych yn defnyddio ein safle.

Cwcis hanfodol

Rhaid i'r rhain bob amser fod arno

Mae'r cwcis hanfodol hyn yn gwneud pethau fel cofio eich cynnydd trwy ffurflen a thrafod prosesau mewngofnodi.


Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Fodd bynnag, os byddwch yn gwneud hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai nodweddion safle sy'n dibynnu ar gwcis.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatau rhywfaint o reolaeth dros gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i www.aboutcookies.org  neu www.allaboutcookies.org , neu defnyddiwch y swyddogaeth  "Help" yn eich porwr.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau