Skip to main content
(press enter)

Orbit360 cwestiynau cyffredin

cyhoeddiad gwasanaeth

Ni fydd Orbit360 ar gael i ddefnyddwyr rhwng 05.04.2022 - 06.04.2022 ganiatáu cwblhau gwaith uwchraddio gweinydd critigol.

Hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, bydd Desg Wasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig.

Ni fydd Orbit360 ar gael i ddefnyddwyr rhwng 15 Mawrth 20221 a 16 Mawrth 2022 i ganiatáu cwblhau gwaith uwchraddio gweinydd critigol.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau y bydd Orbit360 ar gael ar ôl diwedd y cyfnod, pe bai oedi annisgwyl, byddwn yn cyfleu hyn i'r holl ddefnyddwyr cyn gynted â phosibl.

Bydd Orbit360 yn dangos neges nad yw ar gael yn ystod yr amser segur, pe bai Orbit360 ar gael yn gynt na'r disgwyl, bydd hwn yn cael ei ddileu, a byddwch chi'n gallu cyrchu Orbit360 fel arfer. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â heiw.orbit360@wales.nhs.uk

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau