Skip to main content
(press enter)

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Cysylltu â ni

Ar hyn o bryd mae gennym fynediad cyfyngedig i'r swyddfa, bydd unrhyw ffurflenni cleifion a anfonir atom trwy'r post yn cael eu casglu unwaith yr wythnos. Byddwn yn uwchlwytho'r rhain i broffil meddyg pan gesglir y rhain ac felly efallai y bydd oedi cyn gwneud hynny. Rydym yn gweithredu fel arfer ar gyfer copïau wedi'u sganio a bydd y rhain yn ymddangos ar gyfrif meddyg cyn pen 2 ddiwrnod gwaith. Gallwch e-bostio copi wedi'i sganio o'r holiaduron cleifion wedi'u llenwi at heiw.orbit360@wales.nhs.uk.

Hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, bydd Desg Wasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig.

Byddwn yn eich diweddaru ar unrhyw ddatblygiadau. Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth yn ystod yr amser hwn.

Ewch i'n Cwestiynau Cyffredin i gael cymorth pellach, canllawiau defnyddwyr a fideos.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau am y system Orbit360, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi yn fuan.

Cysylltu â ni

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau