Skip to main content
(press enter)

Mae Orbit360 yn system adborth cleifion a chydweithiwr penodol o'r pen i'r diwedd, yn rhoi adborth gan gydweithiwr sy'n integreiddio'n uniongyrchol i'r System Ailddilysu Arfarnu Meddygol (MARS). 

Datblygwyd y system gan yr Uned Cymorth Ailddilysu a'r Tîm Digidol, fel rhan o Addysg a Gwella Iechyd Cymru, i gefnogi pob meddyg sydd â chysylltiad rhagnodedig â chorff a ddynodwyd gan y GIG yng Nghymru.

Hyd nes y ceir rhybudd pellach, bydd y Ddesg Wasanaeth Orbit360 yn gweithredu gwasanaeth e-bost yn unig. Os bydd angen cymorth brys arnoch, anfonwch e-bost at heiw.orbit360@wales.nhs.uk gyda rhif cyswllt a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Yn anffodus, mae ein swyddfa bellach ar gau am 3 wythnos - peidiwch ag anfon arolygon papur drwy'r post tra bod y swyddfa ar gau. Bydd unrhyw arolygon papur a anfonir drwy'r post yn cael eu cadw a'u casglu ar ôl i'r swyddfa ailagor. Byddwn yn uwchlwytho'r rhain i broffil meddyg pan fyddwn yn dychwelyd i'r swyddfa. Rydym yn gweithredu fel arfer ar gyfer copïau wedi'i sganio a bydd y rhain yn ymddangos ar gyfrif meddyg o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Gallwch ebostio copi a sganiwyd o'r holiaduron at heiw.orbit360@wales.nhs.uk

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw ddatblygiadau. Diolch yn fawr am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod hwn.

Orbit360 cwestiynau cyffredin

Dewiswch rôl isod i gael mynediad at y cwestiynau cyffredin.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau